Article
Font Size: SmallerFont Size: DefaultFont Size: Larger
  • 日本語トップ

Staff Members

  • Print this page
April 6, 2018


【Director】
Daisuke Inoue

【Executive Technical Researcher】
Masaki Kubo

【Research Manager】
Takeshi Takahashi

【Senior Researcher】
Ryoichi Isawa
Takahiro Kasama
Nobuyuki Kanaya
Tao Ban
Toshiyuki Miyachi
Shingo Yasuda

【Senior Technical Researcher】
Koei Suzuki
Mio Suzuki
Yaichiro Takagi

【Researcher】
Lei Zhu
Masato Jingu
Bo Sun
Yuuki Takano
Yu Tsuda
Chansu Han
Keisuke Furumoto
Daisuke Makita

【Technical Researcher】
Satoshi Ota
Hidekazu Tanaka
Takashi Tomine
Tomohiro Nagase
Ryosuke Miura
Yoshiki Mori
Shin Yamashita
Ryutaro Yoshino

【Chief】
Kenjiro Terada

【Invited Advisor / Guest Researcher】
Dai Arisue
Hayato Ushimaru
Yuki Kadobayashi
Masaki Kamizono
Ichiro Shimada
Junichi Takeuchi
Tatsuya Takehisa
Nobuhiro Tsuji
Daiki Fukumori
Noboru Murata
Katsunari Yoshioka
Antti Kolehmainen
piyokango

【Administrative Specialist】
Ikumi Nana
Yukumi Tateno

【Research Assistant】
Ryo Iijima
Ryutaro Ushigome
Hideaki Kanehara

【Trainee】
Tsubasa Kuwabara