Article
Font Size: SmallerFont Size: DefaultFont Size: Larger
  • 日本語トップ

Staff Members

  • Print this page
April 6, 2018


【Director】
Daisuke Inoue

【Executive Technical Researcher】
Masaki Kubo
Hideo Yanai

【Research Manager】
Takeshi Takahashi

【Senior Researcher】
Ryoichi Isawa
Takahiro Kasama
Nobuyuki Kanaya
Yu Tsuda
Tao Ban
Toshiyuki Miyachi
Shingo Yasuda

【Senior Technical Researcher】
Koei Suzuki
Mio Suzuki
Yaichiro Takagi

【Researcher】
Aminanto Muhamad Erza
Lei Zhu
Masato Jingu
Bo Sun
Chansu Han
Keisuke Furumoto
Daisuke Makita

【Technical Researcher】
Satoshi Ota
Yurina Takase
Hidekazu Tanaka
Tomohiro Nagase
Ryosuke Miura
Yoshiki Mori
Shin Yamashita
Ryutaro Yoshino

【Chief】
Kenjiro Terada

【Invited Advisor / Guest Researcher】
Dai Arisue
Takeya Ino
Hayato Ushimaru
Takashi Tsuchiya
Sachiro Nakayama
Kosuke Murakami
Yuki Kadobayashi
Masaki Kamizono
Ichiro Shimada
Junichi Takeuchi
Tatsuya Takehisa
Nobuhiro Tsuji
Daiki Fukumori
Noboru Murata
Katsunari Yoshioka
piyokango

【Administrative Specialist】
Nana Ikumi
Yukumi Tateno

【Research Assistant】
Ryo Iijima
Ryutaro Ushigome
Hideaki Kanehara

【Trainee】
Tsubasa Kuwabara